IP: play.Multi-Craft.cz
Hráči online: 0/1000
Verze: 1.7.x 1.16.x
Stav:

Pravidla a GDPR

Všeobecná pravidla

❯ Registrací na našem serveru potvrzujete přečtení a porozumění pravidlům tohoto serveru a zavazujete se je dodržovat.❯ Hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
❯ Chod serveru zajištuje Admin Team (A-Team, AT, nebo také OP-Team). Respektujte je prosím, starají se o chod serveru ve svém volném čase bez žádného platového ohodnocení.
❯ Reklama na jiný server je zakázaná. Propagace jiného serveru se trestá IP banem!
❯ Zákaz napodobovaní nicků členů Admin Teamu a pokoušení se připojit na účet někoho z těchto členů.
❯ Hráč je zodpovědný za svůj účet, své heslo nikomu nesděluje, ani členům Admin Teamu.
❯ Nelhat členům Admin Teamu, ani ostatním hráčům na serveru.
❯ Nepožadovat od členů Admin Teamu o změnu herního času, počasí, ranku, gamemode, darování věcí (give), nebo o nastavení OP.
❯ Máte právo se obrátit na operátory, pokud si myslíte, že jste byli neprávem potrestáni.
❯ Máte právo si stěžovat na člena Admin Teamu, pokud Vás nebo jiné hráče svým přístupem nějak poškodil.
❯ Pokud vidíte jiného hráče porušovat pravidla, máte možnost se obrátit na operátory. (/report)
❯ Pokud hráč s koupenou hrou zjistí, že někdo se na jeho účet přihlásil, má právo požádat o zrušení předchozího účtu a registraci na svůj nick.
❯ Zákaz poškozování serveru ve smyslu úmyslného lagování a shazování serveru.
❯ Stavění nevhodných staveb, například stavba přirození, hákové kříže jsou zakázány.
❯ Hráči nesmí používat přezdívku (/nick) která by byla imitací jmény na členy Admin Teamu, nebo používat přezdívku obsahující vulgární kontext.
❯ Griefing staveb je zakázaný.
❯ Na serveru je zakázáno používat vulgární výrazy.
❯ Hráč si musí zvolit adekvátní herní nick, který nebude obsahovat vulgární kontext.
❯ Hráči nemá dovoleno používat jiné barvy v chatu, než je jeho základní barva.(upraveno)

Pravidla serveru Survival
❯ Není dovoleno mít v jednom chunku více jak 10 zvířat/mobů.
❯ Na mapě Survival PVP je zakázaný zabíjení hráčů při stavbě jejich domů.
❯ Zákaz stavění portálů do dimenze Nether a End, portály jsou nefunkční, pro tyto účely slouží příkazy /Nether a /Ender.
❯ Není dovoleno stavět náhodné bloky na všech mapách/dimenzích o rozměrech 1×1 nebo 2×2, či jiné podobné útvary, které by zbytečně ničili krajinu.

Pravidla serveru Creative
❯ Není dovoleno mít v jednom chunku více jak 10 zvířat/mobů.(upraveno)

Pravidla serveru Economy
❯ Pravidla budou určena potom, co bude server zpřístupněn pro veřejnost…

Všeobecná pravidla MiniHer
❯ Je zakázáno používat přídavný software pro úpravu klikání myší, nebo mít nastavený drag-click.

Pravidla Discord serveru
❯ Zákaz vytváření roomek s názvy obsahující vulgární kontext.

Copyright © 2021 | Multi-Craft.cz
grafika-weby-lunacek.cz
Copyright © 2021 | MultiCraft.cz
grafika-weby-lunacek.cz